We’re Arcus

Vi är Quickstep team

Steg för steg mot ett nytt liv

 we have become part of the sweden and Europe

 and  largest hiring platform, offering jobseekers the chance to search, view and apply for over 280,000 live job adverts, in any industry, across the whole of the sweden.

But with so much choice, we have developed tools and technology to help you make finding the right job easier than ever. We recommended jobs specific to your skills and experience, and with instant alerts, we can help make sure that you never miss an opportunity. 

Advertising a job?

Det är engagemanget för våra deltagare som är kärnan i vår verksamhet. Vi brinner för att hjälpa människor vidare i livet. Det gäller oavsett bakgrund och nuvarande situation. Vi vet vilka möjligheter och hinder kulturella skillnader kan innebära. Vi erbjuder alltid extra språkstöd och många av våra handledare är flerspråkiga. Vi är övertygade om att människor med olika bakgrund kan lära av varandra. Det är en styrka att kunna plocka det bästa från olika kulturer!

Vi arbetar mycket med ungdomar som många gånger helt saknar tidigare arbetslivserfarenhet och har ett väldigt svagt kontaktnät ut mot arbetslivet. Även då handlar det om att börja bygga från grunden. Hur fungerar arbetslivet och vad krävs egentligen för att få ett jobb? Många unga behöver även stöd för att bygga upp sin självkänsla och få hjälp med motivationshöjande åtgärder.

Vi är även ett tryggt och inspirerande stöd för människor i rehabilitering. Tillsammans fokuserar vi i första hand på de möjligheter som finns. Utmaningarna löser vi längs vägen. Vi har lösningar för alla problem.

Quickstepteam bygger broar mellan olikheter. Vi lägger stor vikt vid ett individanpassat, medmänskligt och personligt bemötande. Med ömsesidig förståelse och respekt skräddarsyr vi insatser som hjälper individen, oavsett bakgrund, att skapa en trygg bas såväl socialt som professionellt. Med denna helhetssyn på människan går våra deltagare framgångsrikt vidare till anställning, studier eller egen verksamhet.

Business concept

Quickstep team guides, develops and matches jobseekers towards jobs and education.

Vision

quickstep team wants to reduce unemployment and reduce exclusion by supporting and guiding people towards the goal - a secure existence and lasting work! We want to be the obvious choice in our industry and the player that always exceeds the customer's expectations. Our commitment, our drive and our professional approach help us to reach even more customers and partners. In this way, we can grow into the good and recognized player we want to be.

Values

Our values describe how we want to be perceived by participants, customers and partners. The values are also the basis for our business, and what permeates our daily work and leads us towards our vision.

Four key words form the core of our values:
Professional – We act professionally in every situation!

Agile – We quickly adjust to change!
Good Role Models – We set a good example and behave nicely in all situations!
Committed – We are committed and care about our customers, for real!

With the support of these key words, all our employees can direct their energy in the right direction, so that we live up to what our participants, customers and partners expect from us.

We at Quickstepteam are always committed, always professional, always agile and always good role models.

In this way, we continue to work on building bridges; from unemployment to work. From one culture to another, from uneducated to educated.

Quickstep team builds bridges for a better society - for everyone.

v6595QXgjB

Organisation

Quickstep team was started in Skövde in 2001. Today, our knowledgeable employees are located in around 60 locations in southern and central Sweden, ready to help our participants into working life. Despite the fact that the business has grown so much, we have managed to keep our soul. Our professional and responsive supervisors have both long experience and broad networks of contacts. They guide the participants with the usual hand towards new goals. The personal and sincere treatment is important in order to gain trust and be open to learning. We see the whole person - all qualities, strengths and shortcomings. We meet each individual where he or she is today and then together can take the step further.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.