ARBETSSÖKANDE

arbetssökande och hitta jobb

Vi arbetar med olika verktyg och använder oss av olika metoder för att kunna vara det stöd som du förväntar dig och behöver. Vi lovar dig ingen anställning men det vi kan lova är att vi kommer se just DIG och göra vårt yttersta för att stötta dig ända fram till mållinjen. Sedan är det upp till dig att gå i mål eller inte. Dina insatser, dina mål!

Hjälp med språket när du behöver

Vi erbjuder språkstöd, oftast genom våra egna handledare som talar flera olika språk. Om vi mot förmodan saknar just ditt språk inom vår egen personal så ordnar vi en tolk som är med då vi vet att kommunikation är ytterst viktigt för att lyckas!

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur vi jobbar och vad vi kan erbjuda.

På Quickstepteam arbetar vi med olika verktyg och metoder för att kunna vara det stöd som du förväntar dig. Vi börjar med ett individuellt samtal och gör en gemensam planering av aktiviteter som är inriktade mot din måluppfyllelse. Vi lovar dig ingen anställning, men det vi kan lova är att vi kommer se just DIG och göra vårt yttersta för att stötta dig ända fram till mållinjen. Sedan är det upp till dig att gå i mål eller inte- dina insatser, dina mål!
Vi erbjuder språkstöd, oftast genom våra egna handledare som besitter flera språkkunskaper. Om vi mot förmodan saknar just ditt språk inom vår egen personal så ordnar vi en tolk som är med då vi vet att kommunikation är ytterst viktigt för att lyckas.
Kom gärna in till oss, lämna en intresseansökan längre ner på hemsidan eller ring så kan vi berätta mer om oss och vad vi kan stötta dig med. Vi tror på den personliga kontakten mellan människor och vet att det många gånger är lättare att få svar på sina frågor genom att ställa dom direkt.

jobba utomlands

Den riktade mobilitetsinsatsen/Targeted Mobility Scheme (TMS) är EU-mobilitetsprojekt som ska matcha arbetsgivare som har svårt att hitta arbetskraft med kvalificerade arbetssökande i Europa. Målgruppen är arbetssökande 18 år eller äldre och arbetsgivare från ett EU-medlemsland, Norge eller Island.

Utbildning & vägledning

Då kan du som deltagare hos oss på Quickstepteam prata med någon av våra studie- och yrkesvägledare. Deras mål är att underlätta för individer i alla åldrar vid olika tidpunkter i livet att välja rätt väg och bidra till en bättre livsplanering. I vår vägledning använder vi ett coachande förhållningssätt. Vårt arbete är att hjälpa dig att upptäcka dina starka sidor, sätta upp nya mål och utveckla en plan för att nå dem.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.